Aktualizujeme zoznam dlžníkov

27.4.2011

K dnešnému dňu evidujeme nasledujúce pohľadávky:

Pohľadávka z titulu neprevzatej dobierkovej zásielky:
Dlžník: Eva Danielová, Holíč, Slovensko

Pohľadávka z titulu neuhradených faktúr:
Dlžník: Blanka Picková, Jindřichův Hradec, Česká republikaoptimalizace PageRank.cz